Za ljude sa umjetnim zglobovima

Mi implantiramo kvalitetu života

Nadomjestci za koljeno i kuk dva su najuobičajenija i uspješna kirurška postupka koji se danas izvode. Davanjem pacijentu novog mobilnog zgloba, artroplastika pacijentima pruža dobar, dugoročni ishod. Inovativnim i učinkovitim implantološkim rješenjima, možemo zadovoljiti kako velika očekivanja pacijenata danas i sutra, tako i rastuće gospodarske izazove u zdravstvu.

Svjesni smo da kvaliteta liječenja ide ruku pod ruku sa zadovoljstvom pacijenta, a to je posebno istinito kod zamjene zglobova. Naša rješenja implantata i instrumenta, zajedno s dodatnim proizvodima i uslugama, podržavaju različite korake na putu pacijenta, povećavajući sigurnost i učinkovitost u svakodnevnoj praksi.

Orthopaedic Joint Replacement