Liječenje boli

Adekvatno postupanje s boli, uz anesteziju, krucijalno je za medicinske i kirurške postupke kao i tijekom postoperativne faze. Za učinkovito postupanje s boli uz smanjenje potrošnje opioida uključujući i s njima povezanim nuspojavama, strategija multimodalnog postupanja s boli postala je važan dio tijekom procesa perioperativne skrbi. Oni su sada, a u budućnosti će sve više biti, nadomjestci općih anestetskih i analgetskih pristupa u korist kombinacija regionalnih i lokalnih metoda kao što su anestezija središnjeg živčanog sustava (spinalni / epiduralni pristup), blokada perifernih živaca ili izravna infiltracija rane.