Strast za KARDIOTORAKALNOM KIRURGIJOM

Stvar srca: Minimalno invazivni postupci za kardiotorakalnu kirurgiju

Suočeni s izglednom kardiotorakalnom kirurgijom, mnogi pacijenti izražavaju zabrinutost zbog sternotomije, uzdužnog reza na prsnoj kosti i posljedične postoperativne boli. Međutim, nije uvijek potrebno otvaranje cijelog prsnog koša. Danas su minimalno invazivni postupci također mogući i u kirurgiji srčanog zalistka, kirurgiji srčane premosnice i kardiotorakalnoj kirurgiji potpomognutoj videom.

Podržavamo minimalno invazivne postupke u kardiotorakalnoj kirurgiji inovativnim rješenjima medicinske tehnologije za jasan pristup mjestu operacije, mikro instrumentima visoke kvalitete i velike preciznosti, kao i naprednom tehnologijom za 3D vizualizaciju.

Cardio-Thoracic Surgery