Klinička prehrana 

Klinička prehrana

Klinička prehrana od središnje je važnosti za našu sposobnost liječenja bolesti općenito, posebice infekcija, kirurških zahvata i traume. Cilj nutricionističke terapije je održavanje ili poboljšanje prehrambenog statusa izbjegavanjem i liječenjem pothranjenosti, održavanjem tkiva tijela i funkcionalnom pohranom proteina plazme i sprječavanjem nedostatka makro i mikronutrijenata.

Nutritivna potpora može se primijeniti oralno (oralni prehrambeni dodatak) ili kroz hranidbenu cijev (Enteralna prehrana) ili, kada se probavni trakt ne može koristiti, intravenskim kateterom koji je umetnut izravno u vene (Parenteralna prehrana).

Konačna vrsta prehrambene terapije uglavnom ovisi o stanju, bolesti i potrebama pacijenata. Na primjer, kirurški pacijenti u na jedinici intenzivne njege mogu imati drugačije potrebe od onih pacijenata koji su podvrgnuti antikancerogenoj terapiji ili kroničnoj dijalizi, a opet trebaju još jednu prehrambenu potporu.