Sprečavanje infekcija Zaustavite širenje

Zaustavite širenje infekcija opasnih za život

Stare i nove bolesti prijete nacijama širom svijeta. Višestruko otporni organizmi (MDRO) su rastući problem javnog zdravstva. Preventivne mjere za zaustavljanje infekcije ili zaustavljanje ukrižane infekcije su sve važnije. Kako bi se osigurala sigurnost pacijenta i sigurnost za zdravstvene djelatnike, B. Braun pruža prilagođene sigurnosne koncepte, obuku i širok raspon proizvoda za osobnu zaštitu i sredstava za dezinfekciju.